RegulaminPEŁEN REGULAMIN 40. BIEGU LECHITÓW - koniecznie przeczytaj!

 

 

 

Wyciąg z regulaminu:
 

I. Organizator:

 Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

17 września 2017 r. godz. 11:00,  start w Dziekanowicach, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Odjazd autokarów z zawodnikami na start w godz. 8:45 – 9:45. z przystanku MPK
 ul. Dąbrówki (naprzeciw biura zawodów).

 

III. Trasa:
Dystans 21,097,5 km (asfalt)

            Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 3 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 2000 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

- za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2770

- bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa II LO w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 3/5 w sobotę 16.09.2017 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 17.09.2017 r. od godziny 7:00 do 9:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:

·         do 30.04.2017 -  60 PLN; dla osób powyżej 65 lat – 30 PLN

·         1.05.2017 - 31.08.2017 r. -  dla wszystkich wynosi 75 PLN

·         1.09.2016 - 11.09.2016 r. -  dla wszystkich wynosi 90 PLN

·         w Biurze Zawodów 16-17.09.2017 r. -  dla wszystkich wynosi 100 PLN
bez względu na wcześniejsze zgłoszenie (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 2000 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.bieglechitow.pl/strona,.html