RegulaminPEŁEN REGULAMIN 41. BIEGU LECHITÓW - koniecznie przeczytaj!

 

 

 

Wyciąg z regulaminu:
 

I. Organizator:

 Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

16 września 2018 r. godz. 11:00,  start w Dziekanowicach, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Odjazd autokarów z zawodnikami na start w godz. 8:30 – 9:45. z parkingu obok biura zawodów ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

 

III. Trasa:
Dystans 21,097,5 km (asfalt)

         Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 3 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 3000 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

- za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem   http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3619

- bezpośrednio w biurze zawodów w nowym miejscu: hala sportowa  w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 w sobotę 15.09.2018 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 16.09.2018 r. od godziny 7:00 do 9:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

           Opłata startowa wynosi:

·       dla pierwszych  1000 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia dnia*
lub do 28 lutego 2018 r. - 
70 zł

·       dla kolejnych 1000 osób (1001–2000), które dokonają pełnego zgłoszenia*-  80 zł

·       dla kolejnych 1000 osób (2001- 3000), które dokonają pełnego zgłoszenia* - 90 zł

·       dla osób powyżej 65 lat, które dokonają pełnego zgłoszenia* do 28.02.2018 40 zł

                    * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz
                                                           dokonanie opłaty startowej

·       w Biurze Zawodów 15-16.09.2018 r. -  dla wszystkich wynosi 150 złotych
bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej
(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 3000 zgłoszonych
i opłaconych uczestników).

 

Uwaga: limit uczestników został zwiększony do 4000. Ponowne zapisy zostaną uruchomione 25.05.2018 roku o godz. 12:00treść została wydrukowana ze strony
http://www.bieglechitow.pl/strona,.html